Giảng lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh , Lm. Anrê Ngọc Dũng.


Giảng lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh , Lm. Anrê Ngọc Dũng.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo