🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 26.05.2022


🔴Thánh lễ trực  tuyến hôm nay: Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 26.05.2022

🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh | 05h00 ngày 26.05.2022 THƯỜNG HUẤN LINH MỤC GIÁO PHẬN NHA TRANG 2022 Lễ kính. CHÚA KITÔ, LINH MỤC THƯỢNG PHẨM

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo