Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C | Lm. Micae Phạm Quang Hồng chủ sự


Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật V Phục Sinh Năm C | Lm. Micae Phạm Quang Hồng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo