🔴[Trực Tiếp] Thánh lễ hành hương Kính Lòng Thương Xót tại Đền Thánh Hải Dương lúc 15g00 |6/5/2022|


🔴[Trực Tiếp] Thánh lễ hành hương Kính Lòng Thương Xót tại Đền Thánh Hải Dương lúc 15g00 |6/5/2022|

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo