🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Nha Trang | 08h30 ngày 27.05.2022


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Nha Trang | 08h30 ngày 27.05.2022


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục - Giáo Phận Nha Trang | 08h30 ngày 27.05.2022 DANH SÁCH CÁC PHÓ TẾ sẽ lãnh nhận Thánh Chức Linh Mục 1 Giuse Phan Thạch Bằng Giáo xứ Phước Hòa 2 Phêrô Trần Đức Chương Giáo xứ Tân Hội 3 Phêrô Mai Họa Giáo xứ Hòa Bình 4 Đaminh Lê Thiện Long Giáo xứ Hạnh Trí 5 Phêrô Đặng Minh Thiên Giáo xứ Tân Hội 6 Phêrô Bùi Đức Trịnh Giáo xứ Tân Hội 7 Phêrô Ngô Nhật Trường Giáo xứ Thạch Hà 8 Phêrô Hoàng Nguyên Anh Tuấn Giáo xứ Phú Phong 9 Phêrô Lê Duy Anh Tuấn Giáo xứ Hòa Nghĩa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo