Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh năm C tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội


Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chia sẻ trong Thánh lễ Chúa Nhật III mùa Phục Sinh năm C tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo