Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (01/06): “Xin đừng bỏ rơi con khi sức lực suy tàn” (Tv 71,9)


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (01/06): “Xin đừng bỏ rơi con khi sức lực suy tàn” (Tv 71,9)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo