Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (08/6): Người già chỉ cho chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (08/6): Người già chỉ cho chúng ta thấy sự dịu dàng của Thiên Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo