CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 186 - Thứ năm 9.6.2022 - Mt 5, 23-24: Giao hòa với nhau - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 186 - Thứ năm 9.6.2022 - Mt 5, 23-24: Giao hòa với nhau - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo