Học Kinh Thánh Bài 87: Ý nghĩa biểu tượng 2 câu Kinh Thánh ngắn nhất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Học Kinh Thánh Bài 87: Ý nghĩa biểu tượng 2 câu Kinh Thánh ngắn nhất - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo