Thánh lễ hành hương Kính Lòng Thương Xót tại Đền Thánh Hải Dương lúc 15g00 03/06/2022|


Thánh lễ hành hương Kính Lòng Thương Xót tại Đền Thánh Hải Dương lúc 15g00 03/06/2022|

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo