🔴Thánh Lễ Trực Tuyến | 17:30 | LỄ CHÚA BA NGÔI | 12-6-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 12-6-2022 vào lúc 17:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi năm C, do Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo