🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Năm - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ trọng | 05h00 ngày 23.06.2022


🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Năm - Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Lễ trọng | 05h00 ngày 23.06.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo