Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời - lúc 8g30, thứ Năm 30/06/2022|DCCT Việt Nam


Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời - lúc 8g30, thứ Năm 30/06/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo