🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng Thứ Năm Tuần XV TN Năm C 14/7/2022: "Gánh nặng cuộc đời hãy học ở tình yêu Giêsu"

🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng Thứ Năm Tuần XV TN Năm C 14/7/2022: "Gánh nặng cuộc đời hãy học ở tình yêu Giêsu"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo