🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng Thứ Năm Tuần XIV TN Năm C 7/7/2022: "Khôn ngoan như con rắn"


🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng Thứ Năm Tuần XIV TN Năm C 7/7/2022: "Khôn ngoan như con rắn"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo