CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 197 - Chúa Nhật 24.7.2022 - Lc 11, 1-13: Nguyện và cầu - Lm. QUANG UY, DCCT


CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 197 - Chúa Nhật 24.7.2022 - Lc 11, 1-13: Nguyện và cầu - Lm. QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo