GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XVI, TN. C: "TƯỚC HIỆU CHÚA CỨU THẾ" - LM GIUSE ĐỖ ĐÌNH TƯ, DCCT


GIẢNG LỄ CHÚA NHẬT XVI, TN. C: "TƯỚC HIỆU CHÚA CỨU THẾ" - LM GIUSE ĐỖ ĐÌNH TƯ, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo