Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 16/07/2022 - Lm Phaolô TRẦN HỮU DŨNG, DCCT SÀI GÒN


Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 16/07/2022 - Lm Phaolô TRẦN HỮU DŨNG, DCCT SÀI GÒN

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo