Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 30/07/2022 - Lm Micae PHẠM GIA LÂM CSsR


Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 30/07/2022 - Lm Micae PHẠM GIA LÂM CSsR

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo