🔴 GIÁO PHẬN LONG XUYÊN : THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC | Lúc 8:00, ngày 07-07-2022


Vào lúc 8 giờ 00, ngày 07-07-2022, tại nhà thờ Đài Đức Mẹ Tân Hiệp.
Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ truyền chức cho 11 thầy Phó tế khóa 16, ĐCV Thánh Quý và 2 tu sĩ Phó tế, Dòng Thành Gia.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo