HIỆU QUẢ CỦA ĐẠI PHÚC DÒNG CHÚA CỨU THẾ TRÊN CÁC GIÁO XỨ


HIỆU QUẢ CỦA ĐẠI PHÚC DÒNG CHÚA CỨU THẾ TRÊN CÁC GIÁO XỨ

Trong video ngắn này, chúng ta sẽ được nghe một số linh mục quản xứ - những vị đã từng hơn một lần mời các thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế thực hiện Đại Phúc tại các giáo xứ mà các ngài phụ trách - nói về những hiệu quả của Tuần Đại Phúc trên đời sống Đạo của anh chị em giáo dân.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo