Homily by Archbishop Marek Zalewski, The non-resident Pontifical Representative to Vietnam, on Fifteenth Sunday in Ordinary Time (July 17, 2022), at the Cathedral of Saigon.


Homily by Archbishop Marek Zalewski, The non-resident Pontifical Representative to Vietnam, on Fifteenth Sunday in Ordinary Time (July 17, 2022), at the Cathedral of Saigon.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo