LHS Chúa Nhật XV Thường Niên C: "Ai là người thân cận của tôi ?" - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT


LHS Chúa Nhật XV Thường Niên C: "Ai là người thân cận của tôi ?" - Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo