LIVESTREAM: Chương trình văn nghệ và tiệc gây quỹ của Hội Bạn Người Cùi | Tin Vui Media


LIVESTREAM: Chương trình văn nghệ và tiệc gây quỹ của Hội Bạn Người Cùi | Tin Vui Media

Chương trình văn nghệ gồm có:

- Hồ Hoàng Yến
- Thiên Tôn
- Y Phương
- Như Mai
- Minh Khoa
- Hugo
- Jenny
MC: Trọng Thắng - Ngọc Chiệu - Minh Phượng
Hội Bạn Người Cùi
Tiệc gây quỹ sổ xố năm 2022
Mọi chi tiết xin liên lạc 714-785-7950 hoặc 714-510-6285
P.O. Box 1408
Tustin, CA 92781

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo