ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng GIẢNG LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM KHẤN DÒNG VÀ NGHI THỨC VĨNH KHẤN HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CHỢ QUÁN 2022.


ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng GIẢNG LỄ TẠ ƠN KỶ NIỆM KHẤN DÒNG VÀ NGHI THỨC VĨNH KHẤN HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ CHỢ QUÁN 2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo