🔴 Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật 16 mùa Thường niên năm C, do Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam


🔴 Thánh lễ trực tuyến: Chúa nhật 16 mùa Thường niên năm C, do Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski  Đại diện Tòa thánh tại Việt Nam


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo