"Tôi là Giáo Hội" - Chia sẻ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong buổi gặp gỡ Hiệp Hành Tổng Giáo phận Sài Gòn

"Tôi là Giáo Hội" - Chia sẻ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong buổi gặp gỡ Hiệp Hành Tổng Giáo phận Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo