🔴Trực Tiếp | 19:00 | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC | THỨ BA 26-7-2022 | NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN


🔴Trực Tiếp | 19:00 | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC | THỨ BA 26-7-2022 | NHÀ THỜ CHÍNH TÒA LẠNG SƠN

Hoa Hồi Tám Cánh Ngát Hương Nguyện Cho Xứ Lạng Tình Thương Ngập Tràn Tin Mừng Trên Chốn Non Ngàn Gia Đình Hạnh Phúc, Bản Làng Bình Yên Xin Kính Chào Quý Vị Đến với kênh Youtube Chính Thức của Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng. Với mục đích để Lời Chúa được loan truyền và thông tin Giáo hội được lan tỏa, Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng sẵn lòng để các tổ chức và cá nhân sử dụng lại video và hình ảnh đã đăng trên Kênh này. Tuy nhiên, vì đức công bằng và sự bác ái, xin quý vị vui lòng ghi đầy đủ nguồn như sau: “Theo Youtube BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng”.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo