🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Hai tuần XV Thường Niên C | ngày 11.07.2022 Lễ giỗ Đức Cha Marcel Piquet Lợi (1966)


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ Thứ Hai tuần XV Thường Niên C | ngày 11.07.2022 Lễ giỗ Đức Cha Marcel Piquet Lợi (1966)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo