Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường Vào lúc 09h00 ngày 28.07.2022


Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường Vào lúc 09h00 ngày 28.07.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo