Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung 17/8: Tuổi già đảm bảo đích đến của sự sống


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung 17/8: Tuổi già đảm bảo đích đến của sự sống


Sáng thư Tư, 17/8, tại Đại Thính Đường Phaolô VI, ĐTC đã có buổi tiếp kiến chung hằng tuần với bài giáo lý tiếp theo về tuổi già. Ngài khuyến khích người già mang lại những chứng tá cho trẻ em và người trẻ về những phúc lành của họ. Bởi vì khi người già làm chứng, với tất cả cuộc sống mà họ đã trải qua, thì lời chứng của họ là hết sức chân thực và đáng tin.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo