Bài Thuyết trình: "Mônica lan tỏa Tin Mừng từ trong gia đình" của Soeur Maria Hồng Quế


Bài Thuyết trình: "Mônica lan tỏa Tin Mừng từ trong gia đình" của Soeur Maria Hồng Quế

Ngày Hiền Mẫu Miền Kon Tum, 25/08/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo