Công nghị Hồng y (27/8): 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới

Công nghị Hồng y (27/8): 20 Hồng y mới và 2 vị thánh mới

Lúc 4 giờ chiều thứ Bảy 27/8, Đức Thánh Cha đã chủ sự Công nghị Hồng y để thăng 20 hồng y mới với việc trao mũ hồng y, trao nhẫn và chỉ định nhà thờ hiệu toà.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo