Gp. Hưng Hóa: GIỚI THIỆU 9 TIẾN CHỨC CHUẨN BỊ LÃNH NHẬN TÁC VỤ LINH MỤC VÀO NGÀY 31.08.2022GIỚI THIỆU 9 TIẾN CHỨC CHUẨN BỊ LÃNH NHẬN TÁC VỤ LINH MỤC VÀO NGÀY 31.08.2022

1. Thầy Gioan Vũ Ân 2. Thầy Phêrô Đỗ Văn Bình 3. Thầy Giuse Nguyễn Văn Bình 4. Thầy Giuse Nguyễn Văn Chính 5. Thầy Phêrô Nguyễn Huy Giang 6. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hùng 7. Thầy Giuse Vũ Hồng Khanh 8. Thầy Giuse Đặng Xuân Thế 9. Thầy Giuse Nguyễn Đức Tùng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo