Ngày Thánh Mẫu 2022 - Kiệu & Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse

Ngày Thánh Mẫu 2022 - Kiệu & Thánh Lễ Kính Thánh Cả Giuse


Procession & Mass in honor of Saint Joseph - Cầu xin Thánh Cả Giuse cầu bầu cho Ngày Thánh Mẫu 2022. 8:30PM Wednesday August 3rd, 2022. 8:30 tối Thứ Tư ngày 3 tháng 8, năm 2022 - Tại Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri. #MarianDays #NgayThanhMau #ThanhCaGiuse

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo