🔴Thánh Lễ KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ - Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế - 18g00 - Thứ hai - 01/08/2022

🔴Thánh Lễ KÍNH THÁNH ANPHONGSÔ - Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế - 18g00 - Thứ hai - 01/08/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo