Trực tiếp: La Vang 2022 - Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ

Trực tiếp: La Vang 2022 - Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ


La Vang 2022 - Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ Dâng hoa và cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ sẽ được bắt đầu vào lúc 15g30 ngày 14.8.2022. #tonggiaophanhue #ducmelavang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo