✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 10.08.2022 tại Đền Công Chính


✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 10.08.2022 tại Đền Công Chính


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo