✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 31.08.2022 tại Đền Công chính


✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 31.08.2022 tại Đền Công chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo