Trực tiếp: NGÀY HÀNH HƯƠNG GIÁO PHẬN PHAN THIẾT "NGỢI CA MẸ MARIA" | Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao


NGÀY HÀNH HƯƠNG - GIÁO PHẬN PHAN THIẾT.
Chủ Đề: "NGỢI CA MẸ MARIA".

RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ, LẦN CHUỖI MÂN CÔI, CHẦU THÁNH THỂ VÀ RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ. Vào lúc 19g00, ngày 11 tháng 08 năm 2022 - Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Xin Quý Khách nhấn CHIA SẺ video này cho những người thân cùng được theo dõi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo