🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ TẠ ƠN & TIẾP NHẬN SỨ VỤ GIÁM QUẢN TÔNG TÒA | 9h30 ngày 31.08.2022


🔴TRỰC TIẾP: Thánh lễ TẠ ƠN & TIẾP NHẬN SỨ VỤ GIÁM QUẢN TÔNG TÒA | 9h30 ngày 31.08.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo