Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế ngày 04.8.2022


Trực tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại TGP Huế ngày 04.8.2022


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo