🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 8:30 thứ Năm 25.08 // Nhà thờ chính toà Phát Diệm

🔴 Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 8:30 thứ Năm 25.08 // Nhà thờ chính toà Phát Diệm

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo