Trực tuyến: Đại hội Huynh trưởng GP. Thái Bình "Về Đất Hứa I" - Thánh lễ tạ ơn


Trực tuyến: Đại hội Huynh trưởng GP. Thái Bình "Về Đất Hứa I" - Thánh lễ tạ ơn

📍Đại hội Huynh trưởng Giáo phận Thái Bình "Về Đất Hứa I" sẽ diễn ra trong 2 ngày 6 - 7.8.2022, tại Trung tâm LCTX An Lạc Thái Bình. Đại hội do Liên đoàn TNTT Giuse Nguyễn Duy Khang Giáo phận Thái Bình tổ chức với chương trình: Thứ Bảy, ngày 06/8/2022 13g00 – 14g00: Đón tiếp – Ghi danh - Nhận chỗ 14g00 – 15g30: Trang trí lều trại theo từng Hiệp đoàn 15g30 – 16g00: Tập hợp chung – Vũ điệu khởi động – Băng reo 16g00 – 16g45: Nghi thức Khai mạc Đại Hội - Diễu hành - Giới thiệu đôi nét về quá trình hình thành và phát triển của các Hiệp đoàn 16g45 – 17g30: Thuyết trình đề tài 1: “Huynh Trưởng TNTT sống Năm Hiệp Hành: Hiệp thông – Tham gia – Sứ vụ” (Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình) 17g30 – 17g45: Giải lao 17g45 – 18g00: Tập hát trước Thánh Lễ 18g00 – 18g15: Rước đoàn đồng tế 18g15 – 19g15: Thánh lễ 19g30 – 20g00: Dùng cơm tối 20g00 – 20g30: Chuẩn bị văn nghệ 20g30 – 22g00: Hoan ca, chủ đề: “Lạy Chúa, xin cùng đi với chúng con” 22g00 – 22g45: Cung nghinh Thánh Thể xung quanh khuôn viên - Chầu Thánh Thể (Hồi tâm – xưng tội) 23g00: Nghỉ đêm Chúa Nhật, ngày 07/8/2022 05g00: Hiệu dậy 05g00 – 05g30: Vệ sinh cá nhân 05g30 – 06g00: Vệ sinh chung khu đất trại 06g00 – 06g30: Điểm tâm sáng 06g30 – 07g00: Khởi động ngày mới: Vũ điệu, Băng reo, Sinh hoạt vui... 07g00 – 07g15: Chào cờ đầu ngày 07g15 - 08g00: Thuyết trình đề tài 2: “Ơn gọi và sứ mạng của người Huynh trưởng” (Cha Giuse Trịnh Tiến Thành) 08g00 – 08g15: Sinh hoạt vui 08g15 – 09g00: Thuyết trình đề tài 3: “Huynh trưởng - trước ngưỡng của Hôn nhân gia đình” (Cha Dom. Đặng Văn Cầu) 09g00 – 09g15: Giải đáp thắc mắc 09g30 – 10g30: Sinh hoạt theo Hiệp đoàn tại khu đất trại. Bầu Ban Điều hành Hiệp đoàn. Củng cố lại các tổ chức và hoạt động của Hiệp đoàn 10g30 – 10g45: Thu dọn lều trại 10g45 – 11g15: Giới thiệu BĐH của các Hiệp đoàn 11g15 – 11g30: Nghi thức hạ cờ - Bế mạc Đại Hội 11g30 – 12g00: Dùng cơm trưa 12g00: Kết thúc Đại Hội 📍 BTTGTB sẽ trực tuyến những phần chính của Đại hội trên các kênh truyền thông của Giáo phận Thái Bình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo