🔴 Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục - 04.08.2022 Do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự


🔴 Trực tuyến: Thánh lễ Truyền Chức Linh Mục - 04.08.2022
Do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự


Bản quyền © thuộc Truyền Thông Đa Minh - Ba Chuông, Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo