Trực tuyến - Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, ngày 31.08.2022


Trực tuyến - Thánh lễ Truyền chức Linh mục tại nhà thờ Chính toà Sơn Lộc, ngày 31.08.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo