300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: 10. Thiên Chúa tạo dựng Eva từ xương Adam, sao người nam lại có số xương sườn bằng người nữ?

300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: 10. Thiên Chúa tạo dựng Eva từ xương Adam, sao người nam lại có số xương sườn bằng người nữ?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo