300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: 5. Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?


300 CÂU HỎI VỀ ĐẠO CÔNG GIÁO: 5. Nếu Thiên Chúa tốt lành, tại sao trên thế giới này lại có sự dữ?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo