Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh Truyền Tin 18/09: Khôn khéo theo Tin Mừng: Tỉnh thức để phân định


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh Truyền Tin 18/09: Khôn khéo theo Tin Mừng: Tỉnh thức để phân định

Trưa Chúa Nhật ngày 18/09, ĐTC đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô. ĐTC có bài huấn dụ trước khi đọc Kinh Truyền Tin dựa trên bài Tin Mừng Chúa Nhật XXV thường niên.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo